Říjen 2009

2díl

10. října 2009 v 8:13 tudorovci
Díl první: Zavražděný strýc a těhotná milenka


Začátek 16. století. Rány žabomyší rivality mezi anglickou a francouzskou monarchií, táhnoucí se napříč ne roky, ne desetiletími, nýbrž po staletí, se tak úplně nezacelily. To alespoň prohlašují optimisté. Chceme-li věřit pesimistům, další válka důrazně klepe na dveře, které znamenají dějiny…

Strýc Jindřicha VIII., prozatím stále mladého a nezkušeného panovníka, mezi jehož priority v jeho útlém věku nepatří vládnout a už vůbec ne vládnout s pochopením pro obyčejný lid, je zavražděn v Itálii Francouzi. Protože mezinárodní incident podobného významu nelze jen tak ignorovat, najednou se všude čile politikaří, přičemž ješitný král okamžitě mluví o válce. Další krveprolití se ovšem nehodí do krámu kancléři a kardinálovi Thomasi Wolseymu, který Jindřichovi předkládá dobře zaobalený, ale jinak poměrně naivní plán celoevropského míru, ze kterého pro Thomase osobně jen tak mimochodem kouká vysněné papežské křeslo. Po milé návštěvě francouzského biskupa Bonniveta se zdá, že lstivé plány tohoto starého lišáka jsou prozatím velice úspěšné. Postupem času je Jindřich, jehož stávajícím životním cílem je navštívit každou sličnou sukni a zapsat se do dějin jako dobyvatel, natolik poslechný, že naprosto ignoruje žebrání své manželky (Kateřina Aragonská), aby nepředhazoval jedinou přeživší dceru synovi francouzského krále jako politický artikl.

Bylo by ale chybou domnívat se, že krom maličkosti jménem válka je anglický dvůr klidný jako rybník za bezvětří. Bohatý vévoda z Buckinghamu, bez přestání žárlící na Jindřicha a jeho levárnou ukořistěný trůn, přistihne svou dceru souložit s vévodou ze Suffolku a šine si to až před krále, který vévodu neustále podceňuje a okamžitě jej vyžene s tím, že vše je v pořádku, pakliže jeho dcera nebyla znásilněna. Nyní se cítí zatlačen do kouta a sáhne tak po mimořádném rozhodnutí - z touhy po koruně konspiruje se sirem Thomasem Boleynem, hlavou dalšího z mocných rodů v Anglii. Thomas Boleyn ale tak úplně nesdílí zhrzencovy plány - sám je totiž "držitelem" dvou krásných, mladých a především nezprzněných dcer, Anny a Marie Boleynových, které před synachtivým Jindřichem určitě nemíní skrývat.

Král Jindřich se mezitím obává, že jeho stárnoucí choť, Kateřina Aragonská, je neschopna dát mu kýženého syna a tudíž pravděpodobně prokleta Bohem. Vzhledem k Jindřichovu divokému sexuálnímu životu navíc nikoho nepřekvapí, když jednoho rána předstoupí Alžběta Blountová, jedna z řady králových osobních milenek, před Thomase Wolseyho s tím, že nosí v břiše královo dítko. Brzy je uvědoměn i sám Jindřich, stojící před náročnou volbou, jak s takovým bastardem naložit.


1díl

9. října 2009 v 14:30 tudorovci
Král Jindřich VIII, mladý a abiciózní Anglický panovník se přepravuje na válku s Francií. Mocný kardinál Thomas Wolsey (Sam Neill) ho ale od této války odrazuje, protože by raději volil diplomatickou cestu. Navrhuje aby král sponzoroval "Smlouvu o univerzálním míru". Harmonie královského dvora a králových domácích záležitostí je narušena ve chvíli, kdy král Jindřich zjistí, že Elizabeth Blount, nádherná mladá dvorní dáma jeho královny Kateřiny Aragornské, je těhotná a čeká jeho dítě.

pls hlásněte

8. října 2009 v 14:13 soutěže
pls hlásněte prosím pro karlikdog-lord voldemort ZDE

Hlásněte pls

4. října 2009 v 16:24 soutěže

hlásněte pls v SONPHP na stránce ZDE

pls pro Karlikdoga s Lordem Voldemortem pls.